Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της με αριθμ. 78/6-2-2019 αποφάσισε την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής λόγω παράτασης του χειμερινού εξαμήνου. Για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαϊου 2019. Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου δεν τροποποιείται και θα αρχίσει στις 3 Ιουνίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου 2019 (υπ΄αριθμ. 61/6-6-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου).

Για τα Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής και για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών ισχύει το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, όπως εγκρίθηκε από την υπ΄αριθμ. 61/6-6-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση