Σύγκλητος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρύτανης
κ. Τουρλιδάκης Αντώνιος, Καθηγητής, με αναπληρώτρια την κ. Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

Κοσμήτορες Σχολών
Παιδαγωγική Σχολή: κ. Αικατερίνη Δημητριάδου, Καθηγήτρια.
Πολυτεχνική Σχολή: κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Καθηγητής.
Σχολή Καλών Τεχνών: κ. Ιωάννης Ζιώγας, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Πρόεδροι Τμημάτων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:
κ. Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Θωίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή.

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών:
κ. Σωτηρία Τριαντάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, με αναπληρώτρια την κ. Δόμνα Μιχαήλ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών:
κ. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Σαπίδη, Καθηγητή.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών:
κ. Παντελής Αγγελίδης, Καθηγητής, με αναπληρώτρια την κ. Μαλαματή Λούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος:
κ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, με αναπληρωτή τον κ. Ευθύμιο Τάγαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή.

Εκπρόσωποι προσωπικού
Εκπρόσωπος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): Ο κ. Θωμάς Ζωγράφος, με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Ζυρπιάδη.
Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.): Η κ. Άννα Βακάλη, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Κωνσταντά.
Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): Ο κ. Γεώργιος Σεμερτσίδης , με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Γκάλφα.
Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: Η κ. Χριστίνα Πεταλωτή, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., με αναπληρωτή τον κ. Εμμανουήλ Μυλωνά, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο.

Εκπρόσωποι φοιτητών (για το χρονικό διάστημα από 13-12-2017 έως 13-12-2018)
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών: κ. Ιωάννης Ορφανίδης, φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, με αναπληρώτρια την κ. Δήμητρα Παναγοπούλου, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδακτόρων: Δεν έχει εκλεγεί

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Αναπληρωτές Πρύτανη:

  • κ. Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
  • κ. Γεώργιος Μαρνέλλος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού.
    Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης.
  • κ. Αναστασία Αλευριάδου, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας.

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. με βαθμό Α’.

© 2016 uowm.gr