Σύγκλητος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρύτανης
κ. Τουρλιδάκης Αντώνιος, Καθηγητής, με αναπληρώτρια την κ. Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

Κοσμήτορες Σχολών
Παιδαγωγική Σχολή: κ. Αικατερίνη Δημητριάδου, Καθηγήτρια.
Πολυτεχνική Σχολή: κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Καθηγητής.
Σχολή Καλών Τεχνών: κ. Ιωάννης Ζιώγας, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Πρόεδροι Τμημάτων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:
κ. Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Θωίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή.

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών:
κ. Σωτηρία Τριαντάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, με αναπληρώτρια την κ. Δόμνα Μιχαήλ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών:
κ. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Σαπίδη, Καθηγητή.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών:
κ. Παντελής Αγγελίδης, Καθηγητής, με αναπληρώτρια την κ. Μαλαματή Λούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος:
κ. Ζαχαρίας Φροντιστής, Αναπληρωτής Καθηγητής, με αναπληρωτή τον κ. Ευθύμιο Τάγαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή.

Εκπρόσωποι προσωπικού
Εκπρόσωπος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): Ο κ. Θωμάς Ζωγράφος, με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Ζυρπιάδη.
Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.): Η κ. Άννα Βακάλη, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Κωνσταντά.
Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): κ. Γεώργιος Σεμερτσίδης. Αναπληρωτής δεν έχει οριστεί.
Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: Ο κ. Κωνσταντίνος Δάρδας, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, με αναπληρωτή τον κ. Ηλία Ίνδο, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ..

Εκπρόσωποι φοιτητών
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών: Δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδακτόρων: Δεν έχει εκλεγεί

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Αναπληρωτές Πρύτανη:

  • κ. Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
  • κ. Γεώργιος Μαρνέλλος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού.
    Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης.

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. με βαθμό Α’.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση