Σύγκλητος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρύτανης
κ. Τουρλιδάκης Αντώνιος, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Αναπληρωτές Πρύτανη (συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.
Γεώργιος Μαρνέλλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης.

Κοσμήτορες Σχολών
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αικατερίνη Δημητριάδου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Πολυτεχνική Σχολή: Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Σχολή Καλών Τεχνών: Ιωάννης Ζιώγας, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Σχολή Οικονομικών Επιστημών: Συμεών Καραφόλας, Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής
Σχολή Θετικών Επιστημών: Ανδρέας Πετράκης, Καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών
Σχολή Επιστημών Υγείας: Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής του τμήματος Χημικών
Μηχανικών
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονικών
Επιστημών (Σημείωση. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4485/17 αν η Σχολή έχει μόνο ένα
τμήμα ο Κοσμήτορας ασκεί και χρέη Προέδρου του τμήματος).

Πρόεδροι Τμημάτων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:
Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος.
Ιωάννης Θωίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών:
Σωτηρία Τριαντάρη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πρόεδρος.
Δόμνα Μιχαήλ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών:
Νικόλαος Σαπίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:
Παντελής Αγγελίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος.
Μαλαματή Λούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Τμήμα Χημικών Μηχανικών:
Ζαχαρίας Φροντιστής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος.
Ευθύμιος Τάγαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τμήμα Ψυχολογίας:
Δημήτριος Πνευματικός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος.
Γεωργία Στεφάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:
Θεόδωρος Μονοβασίλης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πρόεδρος.
Ασπασία Βλάχβεη, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης:
Νικόλαος Σαριαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πρόεδρος.
Δημήτριος Τσιαμήτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Τμήμα Μαθηματικών:
Ζαχαρούλα Καλογηράτου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής, Πρόεδρος.
Ανδρέας Πετράκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων:
Γεώργιος Λάππας, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Πρόεδρος.
Αμαλία Τριανταφυλλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.

Τμήμα Μαιευτικής:
Σεραφείμ Σαββίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος.
Σοφία Αναστασιάδου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.

Τμήμα Εργοθεραπείας
Στέργιος Μαρόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος.
Άννα Σπύρτου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ιωάννης Βελέντζας, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πρόεδρος.
Ευάγγελος Σίσκος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Κωνσταντίνος Κακούλης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος.
Παναγιώτης Κυράτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων:
Γεώργιος Χαραλαμπίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος.
Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Τμήμα Πληροφορικής:
Μιχαήλ Δόσης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Πρόεδρος.
Άγγελος Μιχάλας, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Τμήμα Γεωπονίας:
Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, Πρόεδρος.
Φωκίων Παπαθανασίου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:
Χάιδω Δριτσάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πρόεδρος.
Ηλέκτρα Πιτόσκα, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.

Τμήμα Οργάνωσης και ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων:
Γεώργιος Κοντέος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος.
Δημήτριος Συνδουκάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Παναγιώτης Σερδάρης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πρόεδρος.
Σωτηρία Τριαντάρη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος
Ιωάννης Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής
Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος

Εκπρόσωποι προσωπικού
Εκπρόσωπος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): Ο κ. Θωμάς Ζωγράφος, με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Ζυρπιάδη.
Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.): Η κ. Άννα Βακάλη, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Κωνσταντά.
Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): κ. Γεώργιος Σεμερτσίδης. Αναπληρωτής δεν έχει οριστεί.
Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: Ο κ. Κωνσταντίνος Δάρδας, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, με αναπληρωτή τον κ. Ηλία Ίνδο, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ..

Εκπρόσωποι φοιτητών
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών: Δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδακτόρων: Δεν έχει εκλεγεί

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. με βαθμό Α’.

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση