Σύγκλητος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

1. Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος
2. Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
ως μέλος
3. Μαρόπουλος Στέργιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , ως μέλος
4. Ιορδανίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως
μέλος
5. Σπύρτου Άννα, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως
μέλος
6. Δημητριάδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως μέλος
7. Ζιώγας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών, Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών, ως μέλος
8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μέλος
9. Καταραχιά Ανδρονίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
ως μέλος
10. Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ως μέλος (Σημείωση. Σύμφωνα με το άρθρο
18 παρ. 2 του Ν. 4485/17 αν η Σχολή έχει μόνο ένα τμήμα ο Κοσμήτορας
ασκεί και χρέη Προέδρου του τμήματος).
11. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής,
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως μέλος
12. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του τμήματος Χημικών
Μηχανικών, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως μέλος. Χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
13. Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Θωίδη Ιωάννη, Αναπληρωτή
Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Αναπληρωτή Πρόεδρο.
14. Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών,
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ως μέλος με
αναπληρώτρια την κ. Μιχαήλ Δόμνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρο.
15. Λάππας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων, Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, ως
μέλος με αναπληρώτρια την κ. Τριανταφυλλίδου Αμαλία, Επίκουρη
Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων,
Αναπληρώτρια Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
16. Σαπίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος
17. Αγγελίδης Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ.
Λούτα Μαλαματή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρώτρια Πρόεδρο.
18. Φροντιστής Ζαχαρίας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος με
αναπληρώτρια την κ. Γούλα Μαρία , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αναπληρωτή Πρόεδρο.
19. Κακούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων με αναπληρωτή τον κ. Κυράτση Παναγιώτη,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστημάτων, Αναπληρωτή Πρόεδρο.
20. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με
αναπληρώτρια την κ. Ασβεστά Αργυρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Αναπληρωτή Πρόεδρο.
21. Πνευματικός Δημήτριος , Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, ως μέλος με
αναπληρώτρια την κ. Στεφάνου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρο. Χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
22. Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Πιτόσκα Ηλέκτρα,
Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Αναπληρώτρια Πρόεδρο.
23. Κοντέος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Συνδουκά Δημήτριο,
Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
24. Παναγιώτης Σερδάρης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, ως μέλος. Χωρίς δικαίωμα ψήφου
25. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
Πρόεδρος του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, ως
μέλος με αναπληρωτή τον κ. Αντωνιάδη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή
τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Αναπληρωτή
Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
26. Τσιαμήτρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτή
Πρόεδρο του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
27. Βελέντζας Ιωάννης , Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών με αναπληρωτή τον κ. Σίσκο Ευάγγελο , Καθηγητή
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,
Αναπληρωτή Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
28. Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως μέλος μα
αναπληρώτρια την κ. Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρώτρια Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
29. Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ.
Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών, Αναπληρώτρια Πρόεδρο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
30. Δόσης Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Πρόεδρος του
Τμήματος Πληροφορικής, ως μέλος. Δεν υπήρχε υποψήφιος και δεν έχει
οριστεί ακόμη Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος.
31. Πετράκης Ανδρέας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
32. Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Σημείωση. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2
του Ν. 4485/17 αν η Σχολή έχει μόνο ένα τμήμα ο Κοσμήτορας ασκεί και χρέη
Προέδρου του τμήματος), ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Παπαθανασίου
Φωκίωνα, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, Αναπληρωτή Πρόεδρο.
33. Ζωγράφος Θωμάς, ΕΕΠ, εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Ζυρπιάδη
Θεόδωρο.
34. Βακάλη Άννα, ΕΔΙΠ, εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντά
Γεώργιο.
35. Σεμερτσίδης Γεώργιος, ΕΤΕΠ, εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ως μέλος. Ο Αναπληρωτής δεν έχει
οριστεί.
36. Δάρδας Κωνσταντίνος, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, εκπρόσωπος του
Διοικητικού

Εκπρόσωποι φοιτητών
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών: Δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος Υποψήφιων Διδακτόρων: Δεν έχει εκλεγεί

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο κ. Μυλωνάς Εμμανουήλ, μόνιμος υπάλληλος ΠΕ
Διοικητικού- Οικονομικού.

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση