Ιστορική Αναδρομή

Το 2002 το υπουργικό συμβούλιο κάτω από την προεδρία του κ. Κώστα Σιμίτη αποφάσισε την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσίευσε το Προεδρικό Διάταγμα No. 92/11-4-2003. Τον Ιούνιου του 2003 ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευτικών Ζητημάτων, κ. Πέτρος Ευθυμίου μέσω της απόφασης Φ.120.61/132/61865/Β2/25.6.2003 διορίζει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Στις 28 Ιουλίου, ομάδα υπουργών υπό την καθοδήγηση του Υπουργού παιδείας και Θρησκευτικών Ζητημάτων κ. Πέτρου Ευθυμίου εγκαθιστά την Διοικούσα Επιτροπή στην Κοζάνη.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση