Επικοινωνία

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στεγάζεται στην Κοζάνη,

Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ.: 50100
Τ: 24610-56200 F: 24610-56201

Στοιχεία επικοινωνίας:

 • Γραφείο Πρύτανη
  Τ: 2461056200 F: 2461056201
  E: info@uowm.gr
 • Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
  Τ: 24610 56410/56480 F: 2461056221
  E: rc@uowm.gr W: http://rc.uowm.gr
 • Τμήμα Πρωτοκόλλου
  Τ: 24610 56270 F: 2461056271
  E: protocol@uowm.gr
 • Οικονομική Υπηρεσία
  Τ: 24610 56300/56330 F: 24610 56301
 • Τμήμα Προσωπικού
  Τ: 24610 56282/56280
 • Τμήμα Μηχανοργάνωσης
  Τ: 24610 56260
  E: noc@uowm.gr W: http://noc.uowm.gr
 • Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων – Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Τ: 24610-56290/56291/56292
  E. tacadthem@uowm.gr
 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  T: 2461056212
  E: int.relations@uowm.gr

 

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάσει ονόματος, τηλεφώνου ή email στην ιστοσελίδα του κεντρικού καταλόγου του Πανεπιστημίου.

Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση