Χαιρετισμός Πρύτανη

Αγαπητοί επισκέπτες του διαδικτυακού χώρου του Πανεπιστημίου μας,

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσεται με σταθερά βήματα και θέτει τις βάσεις για την εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή του καταξίωση. Η Παιδαγωγική Σχολή, η Σχολή Καλών Τεχνών και η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορούν στους τομείς δραστηριοποίησής τους και έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα αναγνώρισης και καταξίωσης του έργου τους μέσα από την επίμονη και επίπονη προσπάθεια των μελών τους. Παρά τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας, υπάρχει σθεναρή βούληση να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό οι ευκαιρίες, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιό μας να συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις στην επίτευξη των στόχων του που είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της αξίας των Πτυχίων και των Διπλωμάτων των αποφοίτων μας, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ευημερία και η πνευματική αναβάθμιση της περιοχής και της χώρας μας.

Η ποιότητα και η συστηματική οργάνωση των σπουδών, σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές καινοτομίες που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών, παρέχουν στους φοιτητές και φοιτήτριές μας την ευκαιρία να αποκτήσουν γενική παιδεία και ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποτελούν τα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική και επιστημονική τους πορεία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Οδηγών Σπουδών των Τμημάτων μας, με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, και η διευκόλυνση των συνθηκών αλληλεπίδρασης και πρόσβασης στη γνώση, αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες της Διοίκησης, των Καθηγητών και του Προσωπικού του Πανεπιστημίου μας, που είναι πάντοτε διαθέσιμοι και, με την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση, συνεισφέρουν καθημερινά στην αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στην ελευθέρωση της δημιουργικότητας των φοιτητών μας ως κυρίαρχων συστατικών στοιχείων της εκπαιδευτικής τους ενασχόλησης, που δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια του Πανεπιστημίου αλλά διαχέονται στην κοινωνία που το περιβάλλει. Η προσπάθειά μας για τη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών εκπαίδευσης, έρευνας και φοιτητικής μέριμνας παραμένει αδιάκοπη παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Εργαζόμαστε αδιάκοπα έτσι ώστε οι σπουδές στο Πανεπιστήμιό μας να αποτελέσουν την πιο παραγωγική και ευχάριστη περίοδο της ζωής των φοιτητών και φοιτητριών μας, οι κόποι τους να αμειφθούν και είμαστε βέβαιοι ότι οι ίδιοι θα αποτελέσουν τους καλύτερους πρεσβευτές του Πανεπιστημίου μας. Πιστοί αρωγοί στην κοινή μας προσπάθεια παραμένουν διαχρονικά οι τοπικές κοινωνίες του ιστορικού χώρου της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι έτοιμες να υποδεχτούν, να προσφέρουν τη φιλοξενία τους και να επιδείξουν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τις ομορφιές του τόπου τους στην μεγάλη οικογένεια του Πανεπιστημίου μας.

Με τιμή

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης
Πρύτανης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση