Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Ενηλικιώνεται»

Αφιέρωμα στο περιοδικό «Εργοληπτικό Έργο» για την υπό ανέγερση Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης.

Πηγή: https://issuu.com/pesede_union/docs/_________________________109_01_02_

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση