Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Ενηλικιώνεται”

Αφιέρωμα στο περιοδικό «Εργοληπτικό Έργο” για την υπό ανέγερση Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης.

Πηγή: https://issuu.com/pesede_union/docs/_________________________109_01_02_

© 2016 uowm.gr