Τελικός πίνακας επιτυχόντων ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» – 2 Κατευθύνσεις 2017 – 2018

Ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων/επιλαχόντων στις
δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Οι επιτυχόντες/ούσες της κάθε κατεύθυνσης θα καταβάλετε το ποσό των 400 ευρώ
για την κατοχύρωση της θέσης (θα αφαιρεθεί από την 1η δόση των διδάκτρων), εντός
τεσσάρων ημερών, από Τρίτη 11/7/2017 έως και Παρασκευή 14/7/2017, σε Ειδικό
Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Τράπεζα Πειραιώς
GR60 0172 2500 0052 5002 6860 673
Κωδικός έργου: 1386

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο
Κωδικός έργου: 1386

Το απόκομμα κατάθεσης πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία του Τμήματος έως και
την Παρασκευή με τηλεομοιοτυπία (FAX 2385055128) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
pterzi@uowm.gr. Όσοι δεν αποστείλουν το απαιτούμενο απόκομμα διαγράφονται, και
καλείται αμέσως τηλεφωνικά ο πρώτος επιλαχών/ούσα κ.ο.κ.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση