Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ERASMUS + 2015-16 για διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση Συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS + 2015-16 με σκοπό τη διδασκαλία.

erasmus logoΠροκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων int.relations@uowm.gr

  • τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά
  • το εγκεκριμένο και από τα δύο εμπλεκόμενα Ιδρύματα, πρόγραμμα διδασκαλίας-MOBILITY AGREEMENT (επισυνάπτεται)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολή αιτήσεων Τρίτη 15/12/2015

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα παρακάτω έντυπα:

  1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
  2. Έντυπο αίτησης για διδασκαλία
  3. Τα κριτήρια επιλογής Διδακτικού προσωπικού
  4. Πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης για το μετακινούμενο προσωπικό
  5. Πίνακες με τις διαθέσιμες θέσεις ανά Τμήμα
  6. Έντυπο για τη συμπλήρωση του προγράμματος Διδασκαλίας-MOBILITY AGREEMENT

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση