Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού για την Πολυτεχνική Σχολή του ΠΔΜ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε να προβεί στην συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών του αναγκών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 της Πολυτεχνικής Σχολής(αρ. συν. 21/17-09-2015):

Για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών:

  1. «Πολιτική Έρευνας , Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»(9ο εξάμηνο)
  2. «Τεχνολογία και Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα»(2ο εξάμηνο)
  3. «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου»(7ο εξάμηνο)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Σιαλβέρα και Μπακόλα, από 24-09-2015 μέχρι και 01-10-2015, , και για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνούν στο τηλ. 24610-56600.

Για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:

  1. «Ηλεκτρονική Ι» (4ο εξάμηνο)
  2. «Ηλεκτρονική ΙΙ» (5ο εξάμηνο)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Κ. Καραμανλή και Λυγερής, Τ.Κ.50100 Κοζάνη από 24-09-2015 έως 01-10-2015, και για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνούν στο τηλ. 24610-56500.

Σχετικά έγγραφα:

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση