Συμπληρωματική πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το θεσμό των ακαδημαϊκών υποτρόφων και με το Π.Δ.407/80 για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διδακτικών αναγκών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε στην αρ. 97/09-10-2019 συνεδρία της να προβεί στην συμπληρωματική πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το θεσμό των ακαδημαϊκών υποτρόφων και με το Π.Δ.407/80 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών του αναγκών και για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων/μαθημάτων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις ή οι απαραίτητοι πόροι.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία κάθε Τμήματος από 16-10-2019 μέχρι και 29-10-2019.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση