Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε (αρ. συνεδρίας 43/02-10-2017) να προβεί στην συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών του αναγκών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. «Φιλοσοφία-Αισθητική» για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (αρ. συν. 105/15-09-2017)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, από 05-10-2017 μέχρι και 21-10-2017, τηλ. 23850-55250.

2. «Ηλιακή τεχνική/Φωτοβολταϊκα συστήματα»
3. «Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (αρ.συν.227/29-08-2017)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Σιαλβέρα και Μπακόλα, από 05-10-2017 μέχρι και 21-10-2017, τηλ. 24610-56600.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις ή θα γίνουν μέσω του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση