Συμμετοχή τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής ανάπτυξης σε θεματικό σεμινάριο στη Σουηδία για το έργο Sarure – πρωτοβουλία για το εμπόριο στις απομακρυσμένες περιοχές.

Πραγματοποιήθηκε στις 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο Soderhamn της Σουηδίας,  το 2ο θεματικό σεμινάριο του προγράμματος με την συμμετοχή και του Πανεπιστημίου αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο Sarure χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe το οποίο συγχρηματοδοτήσεων από το ΕΤΠΑ. Στόχος του έργου Sarure είναι η προώθηση των περιφερειακών πολιτικών για την ενίσχυση του λιανικού εμπορίου, της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια αυτού του σεμιναρίου, υπήρξε συμμετοχή εκπροσώπων από 7 χώρες προκειμένου να μπορέσουν από κοινού να συζητήσουν για την πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις χώρες αυτές σχετικά με την ενίσχυση και ενδυνάμωση του  κλάδου του κεντρικού ενδιαφέροντος, του λιανικού εμπορίου.

Από την πλευρά της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε μεταξύ άλλων και εταιρεία γουναρικών από τη Σιάτιστα η οποία εστιάζει στο λιανικό εμπόριο, στην χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, την χρήση ιστοσελίδας και εικονικού αποθετηρίου.

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση καλών πρακτικών των ιστοχώρων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εφαρμόζονται για τους τρόπους παραγγελίας στην Σουηδία και Φιλανδία, παράδοσης προϊόντων ή και παράδοσης προϊόντων με ταχυδρομείο/ courier που εφαρμόζονται στην Ισπανία και την Γερμανία.

Το Sarure διαθέτει ιστοσελίδα που μπορεί ο καθένας να επισκεφτεί https://www.interregeurope.eu/sarure/ όπου αναρτώνται άρθρα σχετικά με το έργο και γενικότερα με το λιανικό εμπόριο στις περιοχές των εταίρων.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση