Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα

Γενικά

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Βιοηθικής ορίσθηκε με την Πράξη Αριθμ. Πρωτ. 333 / 30-9-2011 του προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ερευνητής

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση