Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Φλώρινα)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή [υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα εβδομαδιαία διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας] για την προμήθεια περίπου 80.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, κατά το διάστημα από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και 73.800€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (με εκτιμώμενη τιμή πετρελαίου θέρμανσης περίπου 0,92€/ λίτρο).

Σχετικά αρχεία:

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση