Προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών των Τμημάτων (πρώην) Μηχανικών Περιβάλλοντος και (πρώην) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αντιστοίχως

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Π.Δ.Μ., στη σημερινή του συνεδρίαση (υπ’ αριθμ. 87/31-05-2019), αποφάσισε ομόφωνα σε εφαρμογή του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 4610/2019 (Α’ 70), να καθοριστεί προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών των Τμημάτων (πρώην) Μηχανικών Περιβάλλοντος και (πρώην) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αντιστοίχως, στις 31-07-2019.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, με τρόπο που θα καθορίσουν τα ίδια τα Τμήματα.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση