Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» 2016-2017

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» 2016-2017 για τις κατευθύνσεις

  • Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  • Σημειωτική και Επικοινωνία − Semiotics and Communication

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση