Πρόσκληση στην 3η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών

Κάνουμε γνωστό ότι την 25-11-19, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για τις παρακάτω επιτροπές

  1. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών (άνω και κάτω των ορίων) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020.
  2. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) για τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020.
  3. Ορισμός τριμελών Επιτροπών (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) παραλαβής υλικών και εργασιών (από συνοπτικούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις) για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020.
  4. Ορισμός τριμελών Επιτροπών (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) παραλαβής πετρελαιοειδών για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020.
  5. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών αντικειμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020.
  6. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) παραλαβής των ειδών/εργασιών αντικειμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας (από συνοπτικούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής πρέπει να είναι διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών αντικειμένου Τεχνικής Υπηρεσίας.
  7. Ορισμός τριμελών Επιτροπών Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την τήρηση των όρων της σύμβασης «για την καθαριότητα των χώρων του (πρώην) ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», αρ. διακήρ. 2/2019. Η θητεία των Επιτροπών θα είναι για όλο το διάστημα της σύμβασης, ήτοι από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

Ο Πρύτανης
Θεοδουλίδης Θεόδωρος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση