Πρόσκληση στην 1η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών

Κάνουμε γνωστό ότι την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Υπόγειο πρώην Διοικητηρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για τη διενέργεια των διαγωνισμών για:

  • τη Μίσθωση 150 κλινών σε ένα ή περισσότερα ακίνητα για τη στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη και
  • τη μίσθωση ακινήτου χωρητικότητας 34 κλινών, σε διαμερίσματα ενός έως τριών δωματίων με δύο κλίνες κατ’ ανώτερο ανά δωμάτιο, 2 γραφείων για την στέγαση γραφείου Φοιτητικής μέριμνας, γραφείου ψυχολόγων και χώρων Πολλαπλών χρήσεων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Φλώρινα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 715/1979, «κατά τη συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικώς μέλος είς μηχανικός».

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση