Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για πρακτική άσκηση

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση 2017/2018 (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης χρηματοδοτούμενης διάρκειας 3 μηνών).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
 2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
 3. Δυνατότητα συμμετοχή στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα απόφοιτοι, κατά το πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, όσο ακόμη βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.
 4. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30/9/2018.

Περίοδος παραμονής στο εξωτερικό

Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 12 μήνες. Ωστόσο, οι φοιτητές του Π.Δ.Μ. λαμβάνουν χρηματοδότηση για 3 μήνες πρακτικής άσκησης. Για διάστημα πέραν των 3 μηνών, η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να συνεχιστεί χωρίς επιχορήγηση (Zero Grant).

Τόσο για τους εν ενεργεία φοιτητές όσο και για τους πρόσφατα απόφοιτους, η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών, ανά κύκλο σπουδών κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση.

Απαιτούμενα έγγραφα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να διανύσουν να διανύσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης Erasmus θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον ακαδ. συντονιστή Erasmus του Τμήματός τους, εντός των ημερομηνιών που ανακοινώνονται. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. την Επιστολή Αποδοχής (letter of acceptance) του φορέα υποδοχής
 2. Αναλυτική Βαθμολογία
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (Μόνο για
  υποψήφιους διδάκτορες)
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Συστήνεται η χρήση του Europass CV.
 6. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας που να αφορά τη
  γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Από 1/6/2017 έως 31/3/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
https://uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus/outgoing-students-placements/

Η Υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
και & Ευρωπαϊκών Εκπ/κών Προγραμμάτων
Χριστίνα Πεταλωτή

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση