Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2015-16 για σπουδές – Τμήματα Φλώρινας

erasmus-logoΚαλούνται οι φοιτητές/-τριες, των Τμημάτων του Π.∆.Μ. που εδρεύουν στη Φλώρινα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, να υποβάλουν την Γραφείο αίτηση συμμετοχής (Student application form) στο Erasmus, που λειτουργεί στη Φλώρινα (κ. Χριστίνα Γρηγοριάδου) μέχρι την Παρασκευή 26/2/2015

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα καθώς επίσης και οι πληροφορίες σχετικά, με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση