Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2015-16 για σπουδές – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

erasmus-logoΌσοι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 παρακαλούνται να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο (με το όνομα τους) τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 29-01-2015 (καταληκτική ημερομηνία) στην Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Συμπληρωμένη την Αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στην πλατφόρμα e-class)
  2. Πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας (Μηνός Ιανουαρίου 2015)
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας.
  5. Οποιαδήποτε βεβαίωση/πιστοποιητικό (αντίγραφο) για απόδειξη εμπειρίας ή συμμετοχής σε συνέδρια, θερινά σχολεία, προγράμματα επιμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να έχουν ενημερωθεί για το πρόγραμμα τόσο από τον αντίστοιχο ιστοχώρο του ιδρύματος (http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus) όσο και από τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-class για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν σε αυτό.

Αντίστοιχα επικαιροποιημένα αρχεία με όλες τις πληροφορίες για την διαδικασία, τις υφιστάμενες εν ισχύ διμερείς συμβάσεις, το μηνιαίο χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε φοιτητή ανάλογα με την χώρα επιλογής και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την επιλογή σας έχουν αναρτηθεί στο σύστημα e-class.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση