Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2015-16 για σπουδές – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

erasmus-logoΚαλούνται οι φοιτητές/-τριες, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους (Student application form) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 26/2/2015 στο γραφείο του Ακαδ. Υπευθύνου Erasmus του Τμήματος, Αν. Καθ. Κωνσταντίνου Στεργίου.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα καθώς επίσης και οι πληροφορίες σχετικά, με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση