Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισαν στην αρ. 22/13-07-2016 συνεδρία της Συγκλήτου να προβούν στην πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών του αναγκών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

Α.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ AΛΓΕΒΡΑ
2 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
3 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι
6 ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ
9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι
10 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
11 ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
12 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
13 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
14 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ
17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
18 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
19 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
20 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
22 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
23 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Καραμανλή και Λυγερής, από 15-07-2016 μέχρι και 29-07-2016, τηλ. 24610-56504.

B.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ
3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ
7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
9 ΦΥΣΙΚΗ
10 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ
14 ΗΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη
Γραμματεία του Τμήματος, Σιαλβέρα και Μπακόλα, από 15-07-2016 μέχρι και 29-07-2016, τηλ.
24610-56600.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
4 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
6 ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ GIS)
7 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη
Γραμματεία του Τμήματος, Σιαλβέρα και Μπακόλα, από 15-07-2016 μέχρι και 29-07-2016, τηλ.
24610-56750.

Δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
3 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
4 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6 ΑΓΓΛΙΚΑ
7 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη
Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, από 15-07-2016
μέχρι και 29-07-2016, τηλ. 23850-55004.

Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2 ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
3 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη
Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, από 15-07-2016
μέχρι και 29-07-2016, τηλ. 23850-55100.

ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
3 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
4 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
5 ΚΟΣΜΗΜΑ
6 ΚΕΡΑΜΙΚΗ
7 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
8 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
9 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
10 ΑΓΓΛΙΚΑ IV
11 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
12 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
13 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
14 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ & ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ
15 ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ
16 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗ
17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι
19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ
20 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη
Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, από 15-07-2016
μέχρι και 29-07-2016, τηλ. 23850-55250.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr).
  2. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους και περιλήψεις των δημοσιεύσεων, (για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ,την καλλιτεχνική τους δράση και την ανάλυση των έργων τους).
  3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Δύο ανάτυπα των επιστημονικών εργασιών [Ειδικά για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών απαιτούνται 1 CD που να περιέχουν την αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, βιογραφικό σημείωμα και τις επιστημονικές εργασίες].
  5. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.
  6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας).
  8. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
  9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  10. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ.

Τα δικαιολογητικά 5 έως 10 θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους.

Επίσης κάθε Τμήμα παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους οι οποίοι κρίνουν ότι μπορούν να διδάξουν περισσότερα του ενός μαθήματα, να τα δηλώσουν στην αίτησή τους.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις ή θα γίνουν μέσω του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία κάθε Τμήματος από 15-07-2016 μέχρι και 29-07-2016.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής
Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση