Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων

logoΤο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωση του με απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων από άλλα ΑΕΙ και δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 29 του Π. 410/1988.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά τη αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι δυο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος (ήτοι 2+1 έτη).

Σχετικά αρχεία:

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση