Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, στην έκτακτη επαναληπτική συνεδρίασή της αριθμ. 10/16-11-2015, αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, με τετραετή θητεία (από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019).

Περισσότερες πληροφορίες:

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση