Προκηρύξεις θέσεων Καθηγητή για τις ανάγκες της λειτουργίας μιας Επώνυμης Έδρας «Δ.Ε.Η. Α.Ε»

Προκηρύξεις θέσεων Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τις ανάγκες της λειτουργίας μιας (1) Επώνυμης Έδρας «Δ.Ε.Η. Α.Ε»  στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

Η Διοικούσα Επιτροπή  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 233/18-7-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), άρθρο 47 « Επώνυμες Έδρες».
  2. την Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. ( 8-6-2012).

αποφάσισε την ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών για τη στελέχωση μιας (1) Επώνυμης Εδρας επιχορηγούμενης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικά αντικείμενα:

  1. Μία (1) θέση της Έδρας στο γνωστικό αντικείμενο: Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα.
  2. Μία (1) θέση της Έδρας στο γνωστικό αντικείμενο: Διασυνοριακές Συνεργασίες.

 

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση