Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή και Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων»

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή και Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1699/τ.Γ’/17.12.2014.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 23.02.2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίγραφο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (διεύθυνση 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, τ.κ. 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100).

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση