Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Λογιστική και Ελεγκτική”

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΦΕΚ 4620/τ. B’/13-12-2019) με τίτλο:

«Λογιστική και Ελεγκτική»
«MSc in Accounting and Auditing»

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση