Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση” ακ. έτους 2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Ο αριθμός των εισακτέων στο εν λόγω Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαέξι (16) φοιτητές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις “Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση”.

Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 6) κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες: http://edupost.uowm.gr και http://www.nured.uowm.gr ή να απευθύνονται στη Γραμματεία (ώρες συνεργασίας 11:00-13:00) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055115, κ. Π. Τερζή).

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση