Προκήρυξη για το ΠΜΣ «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» έτους 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου»
(Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space)

(ΦΕΚ 2381 τ. Β ́/17-06-2020)

Χρονική Διάρκεια: Τρία (3) εξάμηνα

Κύκλοι μαθημάτων(εργαστηριακά, θεωρητικά, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία)

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικούχώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space)καικαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση γιατην κάλυψη τριάντα (30) θέσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,στις εξής ειδικεύσεις:

1.«ΕικαστικέςΠρακτικές» (“Visual Art Practices”)
Αριθμός εισακτέων: 15

2.«Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art Education”)
Αριθμός εισακτέων: 15

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση