Προκήρυξη ΔΔΠΜΣ “Διδακτική των Μαθηματικών”

Το Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών», που διοργανώνουν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 8η Μαΐου 2017 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://mathmast.uowm.gr/apply.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες http://www.eled.uowm.gr/ και http://mathmast.uowm.gr/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ (κα Γρηγοριάδου Χριστίνα).
Τηλ. επικοινωνίας: 2385055203 (ώρες συνεργασίας 09:30 – 10:30 και 13:00-14:00)
Email: xgrigoriadou@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση