Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Επιστήμες της Αγωγής (ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) 2015-2016

 

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις “Επιστήμες της Αγωγής” για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από 11 Μαΐου 2015 έως και 30 Ιουνίου 2015 στις εξής κατευθύνσεις:

«Επιστήμες της Αγωγής»
«Επιστήμες της Αγωγής»
«Επιστήμες της Αγωγής»
  1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) τα μαθήματα θα γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα (http://www.nured.uowm.gr/didaskalianeasellinikis)
  1. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education (σαράντα θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα ((http://www.nured.uowm.gr/bilingualspecialeducation)
  1. Σημειωτική και Επικοινωνία −Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα (http://semiotics.nured.uowm.gr)

Προκήρυξη ΠΜΣ 2015-2016

ΦΕΚ Τροποποίησης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση