Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων: “Επιμόρφωση Επαγγελματιών Σε Θέματα Διαχείρισης Της Αναπηρίας”

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επαγγελματιών σε Θέματα Διαχείρισης της Αναπηρίας  απευθύνεται σε διάφορους επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται με επαγγέλματα παροχής βοηθείας, αγωγής, υγείας, ψυχικής ενδυνάμωσης ή εκπαίδευσης και έρχονται αντιμέτωποι με θέματα αναπηρίας. Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και η απόκτηση κατάλληλων εμπειριών όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια με εκπαιδευτικές ενότητες σχετικές με τα είδη και τις μορφές αναπηρίας, τους τρόπους προσέγγισης των ατόμων με αναπηρία καθώς και πρακτικές διαχείρισης της αναπηρίας. Στα σεμινάρια αυτά θα μπορούν να συμμετάσχουν και επαγγελματίες που έχουν οι ίδιοι κάποια μορφή αναπηρίας. Οι επιμορφούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με όλες τις κατηγορίες αναπηρίας με βάση τα σύγχρονα ευρήματα των επιστημονικών κλάδων (ψυχολογίας, παιδαγωγικής, κοινωνιολογίας, ιατρικής) που επικεντρώνονται στον συγκεκριμένο πεδίο, γεγονός που θα συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τα άτομα με αναπηρία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Περισσότερες πληροφορίες

Έντυπο Αίτησης

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση