Πρόγραμμα Δια Βίου – Επιμόρφωση στη συστημική προσέγγιση : μάθηση και διεργασίες συν-εξέλιξης (ΕΣΠ)

Πληροφορίες http://blogs.uowm.gr/eledesp/

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση