Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση ιστοσελίδων για εύρεση κατοικίας στο εξωτερικό

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές ή πρακτική άσκηση, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση ιστοσελίδων αναζήτησης για την εξεύρεση κατοικίας στο εξωτερικό.

∆εν θα πρέπει να αποστέλλουν προκαταβολή πριν να δουν από κοντά το σπίτι και να γνωρίσουν τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης θέλει να αποστείλει τα κλειδιά του σπιτιού ταχυδρομικά ή ζητά οι πληρωμές να γίνονται μέσω Western Union, MoneyGram, TNT, Moneybookers ή Airbnb, να μην απαντούν και να ειδοποιούν το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για ενδεχόμενη απάτη.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση