Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 1. Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
  Μακεδονίας, ως Πρόεδρος
 2. Σαριαννίδης Νικόλαος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
  Μακεδονίας, ως μέλος
 3. Μαρόπουλος Στέργιος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
  Μακεδονίας, ως μέλος
 4. Ιορδανίδης Γεώργιος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
  Μακεδονίας, ως μέλος
 5. Σπύρτου Άννα, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
  ως μέλος
 6. Ελισαίου Αναστασία, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού, ως
  μέλος.
 7. Σεληνιωτάκης Χαρίδημος, εκπρόσωπος των φοιτητών, ως μέλος
Συνεδριάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση