Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανης

Καθηγητής Αντώνης Τουρλιδάκης

Ο Καθηγητής Αντώνης Τουρλιδάκης είναι ο πρώτος εκλεγμένος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά την απόκτηση της αυτοδυναμίας του, από τον Μάρτιο 2015. Είναι μέλος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής από το 2002 και υπήρξε Πρόεδρος στο Τμήμα αυτό από 1-1-2013 μέχρι 30-6-2015.

Κατέχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διδακτορικό (PhD) από το Πανεπιστημίου Cranfield της Αγγλίας, όπου και ανέπτυξε τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές του δραστηριότητες για περίπου δεκαπέντε έτη. Δίδαξε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ανέπτυξε μία ερευνητική ομάδα που ασχολήθηκε με την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής αεροδυναμικής για την σχεδίαση και ανάλυση Στροβιλομηχανών για αεροπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανέπτυξε επιστημονικές δραστηριότητες στους τομείς της θερμικής παραγωγής ισχύος, των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της διαχείρισης ενέργειας. Επίσης ασχολήθηκε με θέματα βελτιστοποίησης βαθμού απόδοσης και μείωσης των εκπομπών ρύπων  από θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και άλλων σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων καθώς και με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Έχει συνεισφέρει σημαντικά στην εδραίωση και καταξίωση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και έχει συνεργαστεί συστηματικά με τοπικούς φορείς σε τεχνολογικά και αναπτυξιακά έργα. Ο Καθηγητής Αντώνης Τουρλιδάκης έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει αναπτύξει αναγνωρισμένη διεθνή δραστηριότητα και συνεργασίες με Πανεπιστήμια της χώρας μας και του εξωτερικού.


Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Καθηγήτρια Τσακιρίδου Ελένη

Η Ελένη Τσακιρίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Είναι Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτορας του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Υπάρχει σημαντικός αριθμός ετεροαναφορών στο έργο της. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συμμετείχε σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων. Είναι κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Έχει επιβλέψει πλήθος πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Συμμετείχε ως Πρόεδρος και ως μέλος σε επιτροπές κρίσης καθηγητών σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα συλλογικά όργανα και επιτροπές εθνικών και διεθνών φορέων.


Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Αλευριάδου Αναστασία

Η κ. Αλευριάδου Αναστασία γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (με ειδίκευση στην Ψυχολογία) του Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο τη Γνωστική Ψυχολογία και τις εφαρμογές της σε ειδικούς πληθυσμούς. Αναγορεύτηκε διδάκτορας Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. το 1998. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Johns Hopkins University και Οhio State University σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Γνωστικής Ψυχολογίας. Είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αντιπρόεδρος του Τμήματος από το 2013. Έχει διατελέσει Διευθύντρια του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» (2014-2016) και είναι Συντονίστρια της Κατεύθυνσης «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ. Επιστημονικά Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Ειδική Αγωγή. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους βιβλίων. Έχει πάρει μέρος με  ανακοινώσεις σε πάνω από 100 διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγγραφέας 3 επιστημονικών βιβλίων με θέματα που σχετίζονται με τη νοητική αναπηρία  και το σύνδρομο Down. Διετέλεσε εκπρόσωπος του Τμήματος στο Δίκτυο του Cice (Children’s Identity and Citizenship in Europe), καθώς και στην Unesco.


Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης

Καθηγητής Μαρνέλλος Γεώργιος

Ο Γιώργος Μαρνέλλος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, αποφοίτησε το 1995 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Στην συνέχεια εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής (1999), ενώ παράλληλα απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1998, MBA). Το 2003 εκλέχτηκε στην βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνική χημικών διεργασιών με έμφαση στην αέρια ρύπανση και στις πειραματικές μεθόδους”. Σήμερα, είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).Ορίστηκε Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης και ανέλαβε Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το 2004 ίδρυσε και σήμερα διευθύνει την ερευνητική ομάδα των Τεχνολογιών Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με την “πράσινη” ενέργεια (τεχνολογίες και οικονομία του υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου, ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας) και το περιβάλλον (αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων), ενώ επίσης ασχολείται με την αξιοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μέσω της συμμετοχής του σε μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας & ανάπτυξης.

Η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Μαρνέλλου, η οποία έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης καθώς και σε πλέον των 80 άρθρων σε πρακτικά διεθνών & εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης (άνω των 740 ετεροαναφορών) με αποκλειστικά αφιερώματα εφημερίδων και επιστημονικών επιθεωρήσεων στο επιστημονικό του έργο. Το συγγραφικό έργο του κ. Μαρνέλλου περιλαμβάνει επίσης 2 κεφάλαια σε συγράμματα που αναφέρονται στις τεχνολογίες υδρογόνου και δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μέσω της ερευνητικής του δράσης έχει προσελκύσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του εργαστηρίου τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε επιστημονικό εξοπλισμό ενώ έχει αναπτυξεί ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 2010 του απονεμήθηκε η ερευνητική υποτροφία (research scholar) του ιδρύματος Fulbright για την σύναψη συνεργασίας με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Μassachussets Ιnstitute of Τechnology, σε θέματα ανάπτυξης μικρό-κυψελών καυσίμου (micro-SOFCs). Πρόσφατα του απονεμήθηκε από το ΠΔΜ Βραβείο Καινοτόμου Έρευνας για τα έτη 2012-2014, ενώ το 2016 βραβεύτηκε ως ERASMUS Academic Minister από την European Association of Erasmus Coordinators. Ως επιστήμονας που ασχολείται με τις τεχνολογίες υδρογόνου, είναι σήμερα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Υδρογόνου (ΕΛΕΤΥ) και μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας Υδρογόνου ενώ έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων που σχετίζονται με ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.


© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση