Πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση, με πληρωμή (για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως πρόσφατα απόφοιτοι) ή χωρίς πληρωμή για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του φοιτητή. Και οι δύο κατηγορίες δικαιούνται να λάβουν χρηματοδότηση για τρεις μήνες από το Π.Δ.Μ. μέσω του προγράμματος ERASMUS+.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/?utm_source=perm-reps&utm_medium=email&utm_campaign=2017-9-11-traineeship&utm_content=website

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση