Πραγματοποίηση Ημερίδας στις 3 Μαΐου 2017 με τίτλο “Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας”

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους», διοργανώνουν

Ημερίδα με τίτλο:
«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 στις 12:00 μ.μ. στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Αν. Πρύτανη, Καθηγήτρια
Αναστασία Αλευριάδου

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση