ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαμεσολάβηση – Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2018 ‐ 2019

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβηση» (Υ.Α. αρ. 7686 ΦΕΚ 3745/τ. B’/31-08-2018) το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβηση»

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 6 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου 2018 εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση