Πίνακας επιτυχόντων των εισαγωγικών εξετάσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» ακ. έτους 2017-2018.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σας ανακοινώνουμε τους επιτυχόντες (αξιολογική κατάταξη) των εισαγωγικών εξετάσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» ακ. έτους 2017-2018.

Οι ενστάσεις θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 20/9/2017 έως και 22/9/2017 (Fax 2385055128 και email pterzi@uowm.gr ). Παρακαλούμε στο κείμενο της ένστασης να προσδιορίσετε επακριβώς το λόγο για τον οποίο την υποβάλλετε.

1. Νοτοπούλου
2. Παχή
3. Μάντσος
4. Ταβελλάρης
5. Πιριτζάους
6. Ντρίκου
7. Γαβριήλ
8. Τσώτσου
9. Θεοχάρη
10. Βασιλειάδου
11. Μαργαρίτη
12. Μάρκου
13. Σωζερίδου
14. Βογδάνος
15. Καλαμπούρη

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ
Σοφία Αυγητίδου
Καθηγήτρια Π.Τ.Ν./Π.Δ.Μ.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση