Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση δραστηριοτήτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση οικήματος για τη στέγαση των εργαστηριακών αναγκών και λοιπών δραστηριοτήτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στην εντός της πόλης της Κοζάνης περιοχή (ή πέριξ αυτής) «Κόμβος», στην είσοδο της πόλης από τη Λάρισα και πλησίον του κτιρίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (δ/νση: Σιαλβέρα και Μπακόλα γωνία), για λόγους εξυπηρέτησης των φοιτητών.

Το προσφερόμενο  οίκημα πρέπει να είναι ανεξάρτητο, ή να έχει ανεξάρτητη πρόσβαση, σε ισόγειο χώρο, εμβαδού 750-800 τ.μ. περίπου, με δυνατότητα χώρων όπως προσδιορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη 2/2015, να έχει ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τριφασικό ρεύμα (με ασθενή και ισχυρά ρεύματα), δίκτυο φωνής και δεδομένων, υδραυλική εγκατάσταση, πλήρη εγκατάσταση τηλεθέρμανσης (συνδεδεμένο με την τηλεθέρμανση Κοζάνης), κατάλληλο φωτισμό – φωτιστικά σώματα, να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και με υποχρέωση παράδοσης για χρήση στο Πανεπιστήμιο, με  τις λοιπές προδιαγραφές της διακήρυξης, στις 15-09- 2015.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται διετής και θα αρχίζει από την 01-10‑2015. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης αποχώρησης, καθώς και ανανέωσης του συμβολαίου μέχρι και δύο ακόμη έτη σύμφωνα με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και της αρχικής σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες:

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση