Παραταση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών σίτισης και στέγασης πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σίτισης και στέγασης των πρωτοετών φοιτητών.
Επιπρόσθετα, παρατείνεται η αποστολή και η υποβολή των απαιτούμενων δικαιοκογητικών έως και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενες ανακοινώσεις.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση