Ολοήμερο Σεμινάριο με θέμα «Βιομηχανικός Σχεδιασμός – Industrial Design»

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πλαίσια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια διοργάνωσε 8-ώρο σεμινάριο με θέμα το Βιομηχανικό Σχεδιασμό. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 22/02/2020 από εκπροσώπους καθηγητές και συνεργάτες της αντίστοιχης Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Δρ Παναγιώτης Κυράτσης www.kyratsis.com, Δρ Νικόλαος Ευκολίδης, Αθανάσιος Μανάβης, ΜΒΑ www.manavis.eu). Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση με θέμα τη σχεδιαστική διαδικασία ενός νέου προϊόντος από τη σύλληψη της ιδέας έως τις πιθανότητες παραγωγής του με νέες τεχνολογίες.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση