Μεταφορά θέσεων εισαγωγής με οικονομικό κριτήριο

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ονομαστικοί πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αρίθμ Φ1/161748/Β3/8-3-2014 (ΦΕΚ 2665 Β’) υπουργική απόφαση.

Σχετικά αρχεία:

 

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση