Μαθαίνω Σπίτι & Πληροφορική Παιδεία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 7 Μαΐου και ώρα 16:30 – 20:30 διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο “Μαθαίνω στο Σπίτι & Πληροφορική Παιδεία“.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που καλούνται να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως μαθημάτων τους. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί μια παρουσίαση για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Cisco WebEX και τη χρήση και διαχείριση του περιβάλλοντος ασύγχρονης εκπαίδευσης “η-τάξη“. Ακόμη, θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Scratch, ενώ στο τέλος θα γίνει μια εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος Repl.it.

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ημερίδα να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι και την Τετάρτη 6 Μαΐου για να τους σταλούν έγκαιρα οι οδηγίες και οι σύνδεσμοι παρακολούθησης της ημερίδας.

https://forms.gle/m5VTkGPgK9wLznon7

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση