Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το διάστημα των θερινών διακοπών

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 38/6-7-2017, λαμβάνοντας υπόψη της το γεγονός ότι οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος τελεί σε θερινές διακοπές από το τέλος Ιουλίου μέχρι την 28η Αυγούστου 2017 (ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου), αποφασίζει ομόφωνα την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο Διοικητικό Προσωπικό για το διάστημα 31/7/2017 έως 18/8/2017. Επίσης, κατά το διάστημα αυτό οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν σε λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση