Κινητικότητα προσωπικού μέσω του Erasmus+

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS+, 2015-2016, παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης διοικητικού και διδακτικού προσωπικού καθώς και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ για επιμόρφωση σε Ιδρύματα και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση