ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Προκήρυξη 7 ναυτιλιακών προγραμμάτων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ανακοινώνει την υλοποίηση 7 καινοτόμων  ναυτιλιακών προγραμμάτων στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Διεθνής κώδικας ISM
2. Διεθνής κώδικας ISPS
3. T.M.S.A
4. Ship Operation
5. Ναυτικό & Ναυτιλιακό δίκαιο
6. Damage stability
7. Ναυτική Μετεωρολογία

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για να ανταπεξέλθουν στη συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά της ναυτιλίας. Aπευθύνονται σε εργαζομένους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, σε απόφοιτους ναυτικών και ναυτιλιακών σχολών και σε στελέχη που στοχεύουν να ενταχθούν στη ναυτιλιακή αγορά.
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
https://kedivim.uowm.gr/

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση