Ημερίδα με τίτλο Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Η Ικανότητα να βλέπεις «Διαφορετικά» – Βραβεία Επιχειρηματικών Ιδεών φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους» διοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Η Ικανότητα να βλέπεις «Διαφορετικά». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 στις 6:00 μ.μ., στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΔΑΣΤΑ

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση